Slaba konkurencija, jaka korist za SEO

Iako svaki dan čujemo rečenicu “Danas su svi na webu”, uvek se nađe još neka oblast, neka niša, neka delatnost ili makar neka ključna reč gde jednostavno nema gužve u Google pretrazi. […]