Izrada sajtova – Internet prodavnice

Šta je to Web Store?

Izrada sajtova webstore

Ekspanzijom interneta, i samim tim potencijalnog tržišta na webu, otvorila su se nova vrata za prezentaciju i distribuciju proizvoda.  Oduvek je težnja trgovaca bila prikaz svoje robe klijentima koji su baš njihova ciljna grupa uz što manje troškove marketinga, radne  snage i uređenja fizičkog prostora. Sve je to omogućeno pokretanjem širokog trenda ponude i prodaje robe preko internet prodavnica. Na vrlo lak i pregledan način predstavljate svoju robu potencijalnim kupcima koji su upravo i zanteresovani za taj vid usluge ili prometa dobara.  Nisu vam potrebni skupi lokali, fizička radna snaga niti pokrivenost pojedinih lokacija. Kvalitetnom izradom i optimizacijom vašeg web stora bićete vidljivi  svima koji to žele, posetiće vas svi koji traže konkretnu robu a vi ćete sa jednog mesta administrirati i voditi celokupan posao.

Optimizacija sajtova za internet prodavnice

Kako je ova grana prodaje prilično aktuelna i konkurencija je ogromna, da bi se postigli neki rezultati i videli efekati rada, optimizacija ovakvih  sajtova je neophodan a ujedno prilično složen i komplikovan proces. Sajt treba optimizovati na velikom broju fraza i pojmova, učiniti ga preglednim i navigaciju olakšati a ujedno na pravilan način ponuditi posetiocima sve ono što ih zanima ili što bi moglo da ih zanima. Cilj je da se vaš web store plasira na što većem broju organskih pretraga što bolje, da ima konstantno visok rejting i što više kvalitetnih poseta. Taj nimalo lak posao, zahteva odgovoran i obiman rad i vrlo posvećen pristup, svakodnevno praćenje i ažuriranje a za uzvrat nudi opipljive rezultate.

Prednosti prodaje preko web-a

Sama činjenica da je sve više internet prodavnica govori o uspehu ove vrste oglašavanja i prodaje. Kvalitetan sajt i dobro odrađena optimizacija sajtova će omoguciti konstantnu zainteresovanost za vaš delokrug rada a vi cete pomocu raznih kataloga, aplikacija i uputstava omoguciti da se proizvodi prezentuju i ponude na najjednostavniji način. Neretko se za ovaj vid prodaje nude simbolicni popusti koji kupcima nadoknađuju to što proizvod nije klasično vidljiv. Omogućeno je da se kupovina vrši preko online porudžbenica a vama dozvoljava laku administraciju i obradu primljenih zahteva. Neograničen broj unešenih proizvoda, dodavanje i ažuriranje u realnom vremenu. Pravljenje raznih promocija i akcija će u svakom slučaju povećati zainteresovanost za vaš web store. Optimizacija sajtova će svakako učiniti vaš prostor aktuelanim i vidljiv svima.  Atraktivan dizaj se formira u saradnji sa klijentima i zavisi od delokruga posla.

Izrada sajtova za web store u firmi WBS

Kroz sve ove prednosti i organizacijske specifičnosti će vas voditi naš iskusan tim stručnih ljudi koji će vam ujedno dati konkretne smernice, omogućiti kreiranje i održavanje a ujedno pratiti parametre poseta i prodaje, pa u skladu sa tim i korigovati postojeće stanje. Ako želite da  pokrenete vaš web store naša firma ce vam pružiti kompletnu podršku i kod nas ćete naći zaokružen proces od konceptualizacije, dizajna, kreiranja pa do dnevnog održavanja i praćenja poslovanja.

Izrada sajtova store