Izrada sajtova kroz creator CMS

Predstavljamo vam Creator CMS , realizovan kroz više različitih modula, razvijen u firmi WBS a dorađivan u skladu sa potrebama klijenata i zahtevima savremenih trendova izrade sajtova. Konačan proizvod je CMS visokog kvaliteta sa svim potrebnim dodatcima neophodnim za kvalitetno kreiranje i administraciju sajtova. Creator CMS je proizvod koji firma Web Buisniss Solutions predstavlja i preporučuje svojim klijentima.

Šta je CMS?

CMS (engl. Content Management System) je nacin kojim se dinamicki upravlja sadržajem na web stranicama. U osnovi predstavlja programsku aplikaciju kojom se olakšava izrada sajtova, prilagodenu i razvijanu od strane programera, koja dozvoljava upravljanjem sadržaja bez posebnog poznavanja programiranja ili nekog od web orjentisanih programa.
Osnovne osobine svakog CMS-a su:
– pojednostavljena izrada sajtova
– prilagoden korisnicki interfejs
– otvoren za administraciju direktno iz internet pretraživaca (browser-a)
– cuvanje podataka kroz bazu
– višestruki šabloni za lakše snalaženje
– modularnost- prilagodljivost korisnickim potrebama
– moguca napredna optimizacija sajtova…

Treba napomenuti da se svaki CMS razlikuje u zavisnosti od razvojnog programa. Uprošćenim rečima, CMS nam koristi da ažuriramo svoj sajt direktno od kuće, korišćenjem internet konekcije i bez naprednog znanja web programiranja. Stoga i ne cudi da je ovakav način internet prezentacija postao najpopularniji kod nas a i na svetskom tržištu.

Izrada sajtova prilagođena kvalitetnoj optimizacija sajtova

Kvalitetno razvijen CMS je u dobroj meri prilagoden da nam omogući jednostavniju optimizaciju sajtova i da korake koji su bitni internet tražilicama prilagodi prosečnom korisniku. Vrlo često su parametri bitni za SEO optimizaciju dostupni samo iz programskog koda i na taj način i nedostupni većini te sajtovi  ostaju bez ove značajne podrške. Naša preporuka je da se uvek, gde je to moguće, počne od izrade sajtova od samog početka. Na taj način se sajt konceptualizuje u skladu sa SEO kriterijumima i u kraćem vremenskom periodu daje značajno bolje rezultete nego u slučajevima gde se već postojeći sadržaj korigure i prepravlja.

Creator CMS – prilagođena napredna izrada sajtova

Izrada sajtova Creator

Predstavljamo vam CMS razvijen od strane našeg iskusnog tima programera i dorađivan kroz filter dugogodišnjeg rada, kako bi se prilagodio širem krugu korisnika.  Iz ugla SEO smo vršili značajna poboljšanja ne bi li postigli što bolje rezultate. Ponosni smo na krajnji proizvod za izradu sajtova koji u potpunosti zadovoljava zahteve klijenata. Dizajnerski je veoma dopadljiv i nudi napredne mogućnosti podešavanja izgleda teksta, slika i raznih dodataka sadržaja strane. Kroz korisnicki interface automatski kreiramo sitemap.xml koji algoritmima pretraživaca govori o sadržaju. Glavne karakteristije creator CMS se mogu podeliti na:

– podržano višejezicno administriranje i unos sadržaja,
– otvaranje višestrukih administratorskih naloga,
– neograniceno dodavanje stranica i njihovog sadržaja,
– pojednostavljeno menjanje sadržaja,
– pristupacan editor strana (slican MSWordu ili kroz html kod za naprednije korisnike)
– modularnost u zavisnosti od zahteva
– samostalna optimizacija sajtova
– sprovodenje anketa
– besplatan hosting prve godine

Paketi creator CMS-a za izradu sajtova

U zavisnosti od zahteva klijenta, CMS je prilagoden i dostupan u više razlicitih modula:

–  Creator Basic (Dostupno u modulima Basic, Galerija, Blog, Newsletter, Baner i Event)

–  Creator Portal

–  Creator Shop