Izrada sajtova uz korišćenje CMS Creator Basic

Ovaj paket za nam omogućava samostalno i neograničeno dodavanje stranica kao i njihovo administriranje. Ujedno možemo dodavati strane kao linkove u meniju i podmeniju kao forme kategorija i podkategorija. Moguće je i dodavanja potpuno novih stranica koje se neće pojavljivati ni u jednom meniju a da se linkovima na već postojećim stranicama izgradi veza do njih. Na ovaj način mogućnosti za koncept i za kreiranje sadržaja Vaše sajta postaju neograničene.

Izrada sajtova – Rad na stranama

Izrada sajtova u ovom paketu je olakšana i pristupačna svakom korisniku koji vlada osnovama informatičke kulture (word, internet…)  Aministracija se vrši u interfejsu koji je u mnogome sličan MS Wordu a za naprednije korisnike je ostavljena  mogućnost i za rad u kodu strana (HTML). Pored oblikovanja teksta moguće je dodavati sadržaj i dugačijeg tipa.  Bilo da je to slika, tabela, linkovi, video, flash animacije i sl. izrada sajtova nikada nije bila jednostavnija i prilagođenija prosečnom korisniku. Za svaku stranicu ponaosob je moguće dodati opciono već pripremljen slajder JavaScript animaciju u kojoj bi bili izdvojeni neki bitni sadržaji po šablonu, tekst, link i sl.

Izrada sajtova na više različitih jezičkih platformi

Sistem je unapred prilagođen i projektovan tako da se kasnije lako može dodati novi jezik na zahtev i po potrebi. Svi koncepti i sadržaj je moguće dodavati i administrirati paralelno za svaki jezik posebno.

Dodatni dostupni moduli su:

Modul Galerija

Kroz ovaj dodatak je moguće neograničeno dodavanje (u zavisnosti od veličine zakupljenog prostora na hostu) albuma i podalbuma. Za svaku sliku je moguće dodavati opis i naslov kao bitan element za dodatnu SEO podršku. Možete napraviti i galeriju video linkova sa lokalnog servera ili pozivati klipove sa  youtube-a. Galerije je moguće pregledati na posebnim stranama ili ih pozivati na već postojećim i praviti kombinaciju sa tekstom.

Modul Vesti ili Blog

Ovaj dodatak omogućeno je neograničeno dodavanje kategorija vesti i njihovih podkategorija. Bezbrojne su mogućnosti u zavisnosti od Vaših želja a vaša izrada sajtova će dobiti novu dimenziju. Vesti se dodaju po šablonu naslov, kratak tekst i opširniji tekst koji se otvara na zahtev. Svaka vest ima svoju stranu a omogućeno je i  povezivanje vesti slične tematike kroz tagove. U zavisnosti od vizuelne prezentacije, moguće je automatsko izdvajanje vesti na različitim mestima na početnoj stranici. Za svaku vest je opciono ostavljanje komentara – automatsko ili uz dozvolu. Dozvoljeno je i objavljivanje vesti na socijalnim mrežama: Facebook, Twitter…

Modul Newsletter

Prilagođeno je automatsko prikupljanje mailova sa sajta. Kroz administraciju je dozvoljeno dodavanje novih lista i  pravljenje neograničenog broja šablona i personalizacie mailova. Slanje je kontrolisano i bez spama a broj je  ograničen i zavisi od hostinga.

Modul Baner Menadžment (izdvojeni prostor)

Ovo praktično znači da nam je omogućeno upravljanje prostorom na stranicama sajta koje su prethodno već definisane početnim dizajnom. U ove prostore je moguće dodavanje tekstualnog sadržaja, linkova, slika… Ujedno se ovim prostorima  postiže izdvajanje i naglašavanje prostora na stranicama za pojedine banere ili određeni sadržaj.

Modul Event

Ako izaberete ovaj modul za izradu sajtova sistem će sadržati modul za predstavljanje aktuelnih događaja i dešavanja. Na stranicama će biti vidljiv kalendar sa prikazom datuma koji će pokazivati zakazano dešavanje definisano kroz admin panel. Omogućeno je dodavanje, brisanje, izlestavanje, sortiranje ili editovanje sardžaju u zavisnosti od vaših potreba ili tempa događaja za prezentovanje. Liste su formirane po šablonima kako bi administracija bila jednostavnija i sastoji se od naslova, datuma, izdvojene glavne slike, kratkog opisa i linka ka detaljnijem objašnjenju. U sklopu detaljnijeg objašnjavanja je omogućeno dodavanje, pored slika i teksta, još i PDF dokumenata, galerije slika, linkova, tabela, YouTube klipova i sl.