Optimizacija sajtova

Kada govorimo o optimizaciji sajtova za Google i pretraživače, ne smemo da zaobiđemo statistiku, odnosno činjenice na osnovu kojih se dolazi do zaključka da je SEO optimizacija sajtova za Google, MSN, Yahoo i ostale pretraživače neophodan činilac svakog iole ozbiljnog online biznisa.

Danas, ozbiljne kompanije, firme, preduzeća vode računa I pridaju ogroman značaj optimizaciji svoje internet prezentacije. SEO je postao neizbežna stavka na web-u, na kojem se svakog dana javljaju I nastaju novi sajtovi što sa sobom povlači da je I konkurencija samim tim veća.

SEO optimizacija danas vise ne predstavlja luksuz u smislu da određena kompanija želi da optimizuje svoju interent prezentaciju a druga pak ne.Prosto rečeno, ukoliko želite uspešno da poslujete na internet ili uz pomoć njega, neophodna Vam je optimizacija sajta.

Šta je i kako funkcioniše optimizacija sajtova?

SEO optimizacija web sajtova za pretraživače (eng.Search engine optimization) predstavlja proces unapređivanja kvaliteta i kvantiteta internet saobraćaja od strane pretraživača ka web sajtovima putem “prirodne” (“organske” (organic) ili “algoritmične”) pretrage. Naravno, ako je sajt dobro rangiran (primer:u pretrazi izlazi među prvima), preko pretraživača će se preusmeriti više saobraćaja na sam sajt .  SEO obuhvati različite vrste pretraga, u koje su uključene pretrage slika, lokalne pretrage …

Efekat optimizacije sajtova

SEO optimizacija predstavlja složen process koji podrazumeva upotrebu različitih tehnika pri čemu svaka od tehnika sadrži svoje faze I podfaze. Obično je potreban određen interval vremena, odnosno 2 do 3 meseca kako bi se primetio efekat primene SEO optimizacije. Znači, tek nakon tog perioda, klijent može očekivati bolju pozicioniranost svog sajta. Temeljnost I strogo poštovanje faza određene tehnike SEO optimizacije,ključni su faktori dobrih rezultata.

Onsite i Offsite optimizacija sajtova

SEO optimizacija se u praksi deli na dva dela: on sajt i of sajt optimizaciju.. On sajt optimizacija podrazumeva rad u pozadini,odnosno na samom sajtu, do of sajt optimizacija podrazumeva  određene radnje na poboljšanju kvaliteta vašeg sajta.

SEO optmizacija nikako ne sme da se shvati kao posao koji se odradi jednom i tog trenutka završi. Ovaj posao zahteva kontinuirano svakodnevno angažovanje. Zašto je to tako? Naime, sami algoritmi pomoću kojih funkcionišu mašine za pretraživanje su veoma složeni i uključuju upotrebu velikog broja različitih faktora.

Faze prilikom optimizacije sajtova

  • Analitika Niše
  • Konceptualizacija sajta
  • Kreiranje SEO friendly sadržaja
  • On sajt Optimizacija sajta
  • Of sajt Optimizacija
  • Link building
  • Autorizacija uz pomoć Google + profila
  • Gradnja autoriteta uz pomoć Co-citations
  • Praćenje pozicija, kreiranje izveštaja i pravljenje strategije SEO

 Autor: Slavko Pejovic