Dobar web sajt je onaj koji Vaši kupci lako pronalaze na internetu i koji komunicira sa njima. Web sajt štedi Vaše vreme, jer ostvaruje kontakte sa kupcima po ceo dan i noć  omogućavajući Vam da se posvetite drugim važnijim poslovima.

Da bi web sajt bio uspešan, mora da zadovolji više kriterijuma. Tri najvažnija su:

 • dizajn
 • sadržaj
 • navigacija

Konceptualizacija sajtova – Dizajn

Dizajn je slika Vaše firme na internetu. Posetioci sajta umnogome cene kredibilitet i poslovnost Vaše kompanije kroz web dizajn. Loše dizajniran web sajt narušava imidž Vaše kompanije, te zato morate biti oprezni kada je u pitanju web dizajn. Dizajn je proces koji započinje sagledavanjem koncepta budućeg sajta, planiranjem sajta i na kraju dizajniranjem. Postoji dosta elemenata koje treba uskladiti prilikom dizajniranja sajta: izbor tehnike koja će se koristiti za izradu, sadržaj u vidu teksta, fotografije, animacije itd.

Konceptualizacija sajtova – Sadržaj 

Sadržaj je razlog dolaska posetioca na Vaš web sajt. Način na koji je napisan sadržaj može da utiče na uspeh Vašeg sajta. U zavisnosti da li je sadžaj kvalitetan ili loš zavisiće i rangiranje Vašeg sajta na internet pretraživačima, a time i broj poseta sajtu. Dobar sadržaj treba da animira kupce i podstakne ih na akciju.

Konceptualizacija sajtova – Navigacija 

Navigacija web sajta je važan element koji ne smete zanemariti. Elementi web sajta kao sto su header, navigacioni meni, sadržaj, footer i ostali, treba da imaju logičan raspored. Posetilac ne sme biti zbunjen i dezorijentisan, jer može jednom akcijom, jednim klikom miša napustiti Vaš web sajt.

Konceptualizacija sajtova – 10 osnovnih elemenata

 1. Naslov web stranice
 2. Jednostavna navigacija
 3. Efektivan sadržaj
 4. Jednostavan proces kupovine i naručivanja
 5. Korisne fotografije
 6. Prijava na newsletter
 7. Komentari kupaca
 8. Stranica o nama
 9. FAQ
 10. Stranica kontakt