Link building predstavlja ipak najvažniji i osetljiv deo optimizacije. Šta podrazumeva Link building? Link building podrazumeva izgrađivanje mreže linkova koji dolaze ka Vašem sajtu. Na ovaj način dolazi do podizanja rankinga ali i autoriteta sajta na pretraživačima. Ovo ne znači da odjednom treba napraviti mrežu linkova ka Vašem sajtu. Naprotiv, proces link building-a zahteva postepeno i raznovrsno građenje mreže linkova uz pomoć najkvalitetnijih link building metoda.

Optimizacija sajtova – Guest postovi

Opšte je prihvaćeno I poznato da najkvalitetniji link predstavlja zapravo  link do kojega je veoma teško doći. Upravo zbog toga, ovi linkovi imaju ogromnu vrednost. Iz ovoga proizilazi da su kao najkvalitetnije link building metode zapravo Guest postovi ili linkovi koji su objavljeni u okviru članaka na drugim sajtovima.

Izgradnja mreže linkova mora predstavljati dugotrajan i kontinuiran process, koji zahteva stalnu anlizu pozicija sajta na određenim frazama prilikom pretrage.

Optimizacija sajtova – Link building tehnike

  • Link building direktorijumima
  • Link building direktorijumima članaka
  • Link building web 2.0 sajtovima
  • Link building Guest postovima
  • Link building blog komentarisanjem
  • Link building forumima i forum potpisima
  • Link building na Social bookmarking sajtovima
  • Deep linking – Link building unutrašnjih stranica