Složićemo se finansijski uspeh u mnogome zavisi od marketinških sposobnosti firme. Sve ostale funkcije, od proizvodnje pa do samih vođenja finansija, nemju puno smisla ako ne postoji tražnja za našim delokrugom proizvodnje, odnosno ako nemamo tržište. Kvalitetno i razgranato tržište predstavlja osnov za ostvarivanje profita jedne kompanije. U prošlosti fokus marketinga je bio isključivo „ što više prodati“ dok je danas, usled sve veće konkurencije i trke za kapitalom, marketing postao sofisticiranjiji i opipljiviji. Pomerile su se granice delovanja, način pridobijanja klijenata je značajno kompleksniji i zahteva ozbiljan pristup u nastupu same kompanije na globalnom tržištu. Imperativ je da se izgradi dugoročni odnos poverenja sa potencijalnim klijentima, da se filtriraju ciljne grupe i da se predstavljaju proizvodi i usluge poštujući želje, zahteve i potrebe odgovoarajućih targetiranih grupacija.

 Gde je uloga interneta dobila svoje mesto?

 U poslednjih 15-ak godina internet je pokazao ogroman rast u količini svakodnevnih korisnika i danas, u mnogim sredinama, predstavlja se kao tržište sa najviše utrošenog novca potrošenog za oglašavanje. Sigurno tu ima nečega, zar ne? Danas se rezultati kampanja očekuju brzo a da pri tom budu vidljivi i merljivi, ulaganja  po pravilu  teže da budu što jeftinija a da se ujedno ne razgranaju na nepotrebne pravce već da se targetiraju grupe korisnika. Tu je sam nastup na internetu odneo prevagu, sve navedeno je lako moguće zahvaljujući različitim sistemima i aplikacijama koje prate ponašanja korisnika na mreži i time organizuju ciljne klijente. Posetioci sajtova nisu isključivo posmatrači već aktivno učestvuju u stvaranju različitih informacija kroz dopunjavanje, prenošenje i modifikovanje. Time svako od nas ostavi svoj pečat i na osnovu toga, analizom se stvara profil svakoga ponaosob. To je ono što današnje tržište smatra nepocenjivim. Prezentacija proizvoda tačno onome koji je za to zainteresovan i tačno tada kada je spreman da taj proizvod i plati. Skoro pa idealno, složićete se.

 Gde su društvene mreže tu?

drustvene mreze

 Većina korisnika društvenih mreža svakodnevno komunicira o proizvodima i uslugama različitih firmi, dok ujedno inerakuje sa sličnim zainteresovanim stranama na mreži. I gde firme vide svoju šansu tu? Pa upravo u pravilnom brendiranju svojih usluga. Brend menadžment u suštini i predstavlja primenu određenih tehnika marketinga kako bi izgradili imidž jedne kompanije a ujedno pravilno osmislili i sproveli generisanje publiciteta same firme i proizvoda. Vođenje korporativnog naloga na različitim društvenim mrežama se u savremenom marketing pristupu definiše kao „must have“ a rezultati se ogledaju kroz kvaliteno postavljanje ciljeva i očekivanja. Postoji puno stavki koje moraju da se dobro analiziraju kako bi pravilno i sa najvećim učinkom naš nastup na socijalnim platformama ima potreban uspeh. Da pomenemo samo neke:

–          Definisanje budžeta koji mora biti konstantan kao bi komunikacija donela očekivane rezultate oglašavanja,

–          Pravilno postaviti očekivanja i željene efekte,

–          Odabir kanala komunikacije (Facebook, Twitter, Youtube…),

–          Precizan „ton“ komunikacije kako bi stvorili prepoznatljiv brend,

–          Definisanje ciljnih grupa,

–          Dobar odabir lica koje će biti zaduženo za stvaranje korporativnog nastupa.

Targetiranje korisnika

 Kako su i društvene mreže prepoznale ovakav vid svoje popularnosti kao priliku za zaradu, korporativne kampanje su postale dostupne i vrlo pristupačne za većinu korisnika. Samo targetiranje je postalo jednostavno u više koraka  kroz odabir pola, godina, lokacije i interesovanja klijenata. Nije tajna da se podaci o korisničkim nalozima i njihove aktivnosti kotiraju kao dobar i skup proizvod koji se i prodaje (bez obzira što nas uveravaju u suprotno) klijentima koji su za to spremni da daju veliku količinu novca. Elem, postoje i stvari koje kompanije mogu i samostalno da analiziraju i skupljaju povratne informacije. Praćenje frekfencije traženja ključnih reči na Googlu svojih proizvoda, organizovanjem nagradnih igara i anketa, postavljanjem reklamnog materijala na sajtovima različitih interesnih grupa. Sve ove podatke treba analizirati i pravilno doći do zaključaka o kanalima oglašavanja.

 Da li unajmiti profesionalnu podršku za ovakav vid nastupa?

 Društvene mreže su danas najnoviji trend sa stalnim rastom u savremenom marketingu i vrlo dramatično menjaju vidove predstavljanja kompanija na tržištu. Kako bi nastup bio kvalitetan potrebna je stalna edukacija kroz praćenje trendova i primera konkurentnih firmi a ujedno orginalan i prijemčljiv nastup svojih usluga. Kako cela kampanja ne bi bila uzalud bačen novac i trud, a „cash back“ efektivniji i brži, većina ozbiljnih kompanija angažuje profesionalce za vodjenje kampanja i ujedno za stvaranje korporativnog brenda svog proizvoda.. Hteli mi to da priznamo ili ne, trka za novcem je surova potraga za svakog potrošača i pobeđuje onaj koji ima najozbiljniji pristup. Razmislite da li je ovaj vid marketinga vama potreban i da li hoćete da pratite trendove kako ne bi ste izgubili bitku sa konkurencijom.